INFOKS GARANTİ BELGESİ
SINIRLI TEMİNAT

  • INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI, müşterisi tarafından talep edilen ve üzerinde anlaşılan özelliklere göre veya sipariş tarihindeki INFOKS web sayfası veya kataloğundaki özelliklere göre üretilen, INFOKS etiket kodu ile işaretlenip teslim edilen tüm kabloların ham madde ve işçilik olarak kusursuz olduğunu ve müşterisine gönderildiği andan itibaren yirmi beş yıl boyunca (25) yukarıda bahsedilen özelliklere göre kullanıma uygun olacağını garanti eder.
  • INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI, deklare ettiği Teknik Özelliklere uygun olarak ve orijinal test raporları ile tasdik edilecek şekilde yüksek kalitede ürün ürettiğini garanti eder.
  • Bu garanti, INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI tarafından teslim edilen kabloların sektörde genel olarak kabul gören en iyi yöntemlere göre kurulup bakımının yapıldığı varsayılarak, sadece ham madde ve işçilik hataları yüzünden ortaya çıkabilecek kusurları kapsar. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, hor kullanım, yanlış uygulama, değiştirme, INFOKS’un izni olmadan Alıcı veya üçüncü şahısların kablolar üzerinde yapacağı modifikasyon veya doğal afetler sebebiyle doğacak hasarları karşılamaz.
  • INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI, sadece kusurlu olduğu tespit edilen kablo miktarını, müşterisinden gelen yazılı ihbar eline geçtikten sonra makul bir süre içerisinde,  kendi takdiri ile değiştirme veya tamir etmek ile yükümlüdür.
  • INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI, bu Garanti Belgesi kapsamında belirtilen garantinin haricinde, ürünlerinin kendi teknik dokümanlarında belirtilenlerin dışında herhangi bir maksatla kullanıma ve / veya alınıp satılmaya uygunluğuna ilişkin herhangi bir teknik veya ticari garanti ve taahhüt altına girmez.
  • INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI, kullanımdan doğan normal aşınma ve eskime, doğal afetler, yangın, sel, savaş, sabotaj, kaza, genel grev, ayaklanma, devlet yasa, kural ve kanunlarına dair gönüllü veya gönülsüz uyarlık sebebiyle oluşan hasarlardan veya (güç ve yakıt da dâhil olmak üzere) ham madde, malzeme ve taşıma konularında yaşanabilecek genel sıkıntı; veya elinde olmayan herhangi bir beklenmedik olaydan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.
  • INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI tedarik ettiği kabloların fiyatının üzerinde, dolaylı veya dolaysız hasarlardan, harcamalar ve bedellerden sorumlu tutulamaz; bu garanti, arızalı ürünlerin değiştirilmesi ile ilgili işçilik ve montaj ve benzeri giderleri kapsamaz.
  • INFOKS KABLO SAN ve TIC. LTD STI tarafından tedarik edilen kablolarla ile ilgili herhangi bir şikâyet derhal INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI’ye bildirilmelidir ki INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI vakit kaybetmeden konu hakkında gereken incelemeyi yapabilsin. Şikâyet, fotoğraflar, hatalı olduğu düşünülen kablodan alınan numuneler, montaj ekibinin yazılı ifadeleri vb. gibi kanıtlarla desteklenmelidir. Bu kanıtlar, INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI tarafından konunun itina ile incelenmesi ve çözüm üretilmesi amacı ile kullanılacaktır.
  • Gerektiğinde, INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI uzmanları müşteri şikâyetleri doğrultusunda üretim hatasından kaynaklandığı varsayılan kusuru tespit etmek ve problemi çözmek adına, şikâyetin yazılı olarak INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI’a iletilmesinden sonra makul bir süre içerisinde müşteri yada kablonun bulunduğu sahayı ziyaret edebilir, gerekli inceleme ve raporlamalarda bulunabilirler. Yapılan inceleme ve tespitler sonunda, INFOKS KABLO SAN. Ve TIC. LTD STI tarafından üretilip teslim edilen kablonun kusurlu olmadığı ve / veya kusurun herhangi bir üretim hatasından kaynaklanmadığı tespit edilir ise, INFOKS KABLO SAN ve TIC. LTD. STI uzmanlarının iş kaybı, işçilik, yol, konaklama ve benzeri masrafları şikâyeti ve daveti yapan firma tarafından karşılanır.
  • Kusurlu olduğundan şüphelenilen kablolar, INFOKS KABLO SAN. Ve LTD. STI’a bildirilmeden ve yazılı olarak iadesini onaylanmadan, geri gönderilmezler.
[TR][ENG]
Join William Hill Poker nad play.