KALİTE POLİTİKASI


✔ Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli iyileştirmek.
✔ Müşteri beklentilerini doğru anlamak ve zamanında yerine getirmek.
✔ Kaliteyi ve verimliliği sürekli artırmak ve maliyetleri düşürmek.
✔ İşlerimizi ilk seferinde ve her seferinde doğru yapmak.
✔ Eğitim ve takım çalışmalarını yaygınlaştırmak ve sürekli hale getirmek.

İSG POLİTİKASI


İNFOKS Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., yapmış olduğu tüm faaliyetlerinde “ÖNCE İNSAN” ilkesi doğrultusunda;

✔ İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve yasal yükümlülüklere uymayı,
✔ Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için sürekli olarak eğitimler vermeyi,
✔ Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate alarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
✔ Risk analizleri yaparak, düzeltici / önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini minimuma indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
✔ Teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip ederek uygun ve yeterli kaynakları sağlamayı,
✔ İşyerinde bulunan tüm çalışanlarımız ile birlikte taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz ile işbirliği yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansımızı arttırmayı,
“İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” olarak benimser.

ÇEVRE POLİTİKASI


İNFOKS Kablo Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., yaptığı tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek,

✔ Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
✔ Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
✔ Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
✔ Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
✔ Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
✔ Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,
“Çevre Politikası” olarak benimser.

[TR][ENG]
Join William Hill Poker nad play.