GENİŞ ALAN AĞLARI


Bant genişliği talebindeki artış, Fiber Optik çözümleri yerel ağ iletişimlerinin önemli bir pasif bileşeni yapmaktadır. Yerel Alan Ağları (LAN) bina içi Optik Kablo kullanımının yanı sıra binalar arasındaki iletişimi sağlamak için bina içi ve dışında kullanılabilen (Evrensel) kablolar gerektirme eğilimindedir. INFOKS bu amaçla, esnek, hafif, hızlı ve kolay sonlandırılıp monte edilebilen Tight Buffer fiber bağlantı kabloları ile daha yüksek fiber yoğunluğu elde etmek ve fiberlerin füzyon tekniği ile birleştirilmesini sağlayan Loose Tube yapıda fiber kablolar da üretmektedir.

  • Aşağıda gösterilen kablo tiplerine ek olarak, değişik standart ve şartnamelere uygun, özel uygulamalar ve özgün Müşteri talep ve ihtiyaçlarına yönelik uyarlanmış kablo tasarım ve üretimleri de tarafımızca yapılmaktadır.

Bu uygulama alanında kullanılan ürünlerimiz;

[TR][ENG]
Join William Hill Poker nad play.